Produkcja energii

TIRU przekształca odpady komunalne w ciepło i energię elektryczną dzięki odzyskiwaniu energii powstałej w wyniku ich spalania.

Produkcja biogazu i kompostu

TIRU przekształca odpady komunalne w kompost i gaz dzięki procesowi metanizacji.