Dlaczego warto z nami pracować?

 • Mamy blisko 100-letnie doświadczenie w przekształcaniu odpadów w surowce i energię.

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w eksploatacji spalarni odpadów komunalnych i paliw alternatywnych z nich pochodzących, a od pewnego czasu działamy także w obszarze obsługi instalacji metanizacji domowych odpadów organicznych.

  • Odpady organiczne przekształcamy w biogaz i kompost poprzez metanizację i kompostowanie.

  • Każdą inwestycję rozpatrujemy indywidualnie. Technologia dobierana jest w zależności od potrzeb – możliwie najlepsza i najskuteczniejsza dla określonych odpadów. Ogromne znaczenie ma tu wydajność i wielkość instalacji. 

  • Współpracujemy z najlepszymi producentami na świecie, koordynując całe inwestycje od studium wykonalności przez projektowanie, wykonawstwo i na końcu eksploatację. Dla tych celów w centrali w Paryżu działa od lat ok. 40 – osobowy zespół inżynierów, wśród których znajdują się wyspecjalizowani eksperci posiadający również doświadczenie w obszarze eksploatacji. 

  • Wskazujemy kierunki finansowania.

  • Kilkudziesięcioletnia eksploatacja po stronie TIRU jest dla Zleceniodawcy gwarantem jej bezpiecznego użytkowania.

  • W ramach eksploatacji przekazujemy specjalistyczne „know how” które pozwoli Zleceniodawcy po zakończeniu kontraktu przejąć opiekę nad obiektem w sposób efektywny i bezpieczny dla Środowiska i mieszkańców.

  • Nasze realizacje są ściśle powiązane z danym obszarem i bazują na bliskiej współpracy z lokalnymi samorządowcami i partnerami, niosąc jednocześnie konkretne korzyści dla lokalnej społeczności. Bazujemy na modelu lokalnym - produkowane w danym regionie odpady przetwarzamy na energię, która zużywana jest dokładnie tam, gdzie powstaje, trafiając do lokalnej dystrybucji i konsumpcji.

  • Każdego roku przekształcamy 3,2 miliona ton odpadów, zaspokajając tym samym potrzeby 11 mln mieszkańców na całym świecie. 

  • Nasza działalność pozwala na zaoszczędzenie 1,5 miliona baryłek ropy rocznie, co odpowiada 690 000 ton unikniętej emisji CO2.