Dwa świetne przykłady realizacji TIRU i metanizacji DRANCO

W centralnej Francji TIRU eksploatuje dwa zakłady sortowania - metanizacji - kompostowania z zastosowaniem procesu fermentacji suchej DRANCO (Dry Anaerobic Composting).

Potwierdzona ekspertyza metanizacji

940x500-5a20aaf-9194-MM_3337.jpeg

W 2008 roku TIRU zaprojektował, zbudował i od tego czasu eksploatuje pierwszy zakład metanizacji w Bourg-en-Bresse, zdolny przekształcać rocznie 66 000 ton odpadów komunalnych i 7 500 ton odpadów zielonych w kompost i energię elektryczną. W 2011 r. TIRU, po tym pierwszym sukcesie, podpisał umowę na drugi projekt w Chagny, przewidujący tym razem przekształcanie 73 000 ton odpadów komunalnych i 8 000 ton odpadów zielonych rocznie w kompost i biometan.

Technologia DRANCO

Technologia DRANCO (Dry Anaerobic Composting) to opatentowana metoda, jedyna w swoim rodzaju. Pionowa konstrukcja, sucha fermentacja, wysoki współczynnik załadunku i brak ruchomych elementów w komorze fermentacyjnej czynią tę technologię najskuteczniejszą na rynku.

Zalety:

  • Zwarta pionowa instalacja
  • Brak elementów ruchomych w komorze fermentacyjnej
  • Kontrolowana i intensywna inokulacja na zewnątrz komory fermentacyjnej
  • Cyrkulacja grawitacyjna w komorze fermentacyjnej
  • Wysoki poziom suchej masy w komorze fermentacyjnej (od 20 do 45%)
  • Brak tworzenia się skorupy na powierzchni i osadu na dnie komory
  • Minimalna potrzeba dodatkowego ciepła
  • Brak odwodnienia i zerowa lub minimalna produkcja płynnych odcieków

Zakład w Chagny

Zakład w Chagny

Wyposażony w dwie komory fermentacyjne o stożkowym dnie, zakład sortowania - metanizacji -kompostowania w Chagny sortuje, a następnie metanizuje organiczną część odpadów komunalnych i lokalnych odpadów rolno-spożywczych.

Zakład produkuje ponad 5 milionów m3 biogazu rocznie i przekształca go w biometan. Gaz ten jest wprowadzany do wysokociśnieniowej sieci dystrybucji gazu, która zaopatruje sąsiedni zakład produkcji dachówek.