Isséane: nowoczesny zakład odzysku energetycznego w Issy-les-Moulineaux

Uruchomiony w 2007 roku Isséane jest zakładem odzysku energetycznego odpadów komunalnych należącym do SYCTOM i użytkowanym/eksploatowanym przez TIRU. Jego siedziba znajduje się w Issy-les-Moulineaux. Zakład ma podwójne cele: eliminację odpadów i produkcję lokalnej energii pozwalającej na korzystanie przez mieszkańców z miejskiej sieci ciepłowniczej i energii elektrycznej.

Osiągnięcia zakładu Isséane

Osiągnięcia zakładu Isséane

Usytuowany na nadbrzeżach Issy-les-Moulineaux, zakład odzysku energetycznego odpadów komunalnych Isséane wpisuje się znakomicie w pejzaż miejski, bez hałasu, bez fetoru i bez ogona dymu.

TIRU przetwarza tam codziennie odpady komunalne, przekształcając je w ciepło i energię elektryczną, potwierdzając swoje kompetencje w obszarze energetyki:

 • Producent energii odnawialnej: zakład Isséane eliminuje i przekształca w energię odpady wytworzone przez ponad milion mieszkańców pochodzących z 17 gmin departamentu les Hauts-de-Seine, 3 gmin departamentu Yvelines i 5 okręgów zachodniego Paryża;
 • Ekonomiczne: zakład odzysku energetycznego stawia na wysyłanie popiołów i żużli paleniskowych wyprodukowanych w czasie waloryzacji odpadów drogą rzeczną, eliminując z ruchu drogowego 4350 ciężarówek rocznie;
 • Zintegrowanie z pejzażem miejskim: zakład wyposażony w dach roślinny i małe kominy, w 2/3 wkopany w ziemię, zarządza podziemnym przejazdem ciężarówek;
 • Srodowiskowe: Isséane składa się z niezwykle skutecznego systemu przetwarzania dymów, pozwalającego na odzyskanie ponad 99 % popiołów ze spalania. Niedogodności zapachowe są ograniczone dzięki włączeniu podciśnienia w bunkrze na odpady.

Isséane w liczbach

Isséane w liczbach

Isséane, uważany od 2007 roku, za modelowy ośrodek przetwarzania i odzysku/waloryzacji odpadów komunalnych, opracował odpowiednie propozycje, będące odpowiedzią dla rozbudowanych ambicji ekologicznych, technicznych i technologicznych:

 • Odzysk odpadów wytwarzanych przez ponad milion mieszkańców;
 • Zdolność rocznego spalania w wysokości 510 000 ton, co pozwala zaopatrzyć w miejskie ciepło blisko 200 000 mieszkańców;
 • Bunkier do rozładunku odpadów o pojemności 8 000 ton, co równa się 7 basenom o wymiarach olimpijskich;
 •  Wykorzystanie energii w 50% odnawialnej;
 • Oszczędność zużycia 110 000 ton ropy rocznie;
 • Osiągnięcia środowiskowe: wychwycenie ponad 99% pyłów ze spalania (Eko-filtr + filtry workowe) i zredukowanie 97,2 % objętości odpadów;
 • Udany projekt architektoniczny z dachem na wysokości 21metrów od ziemi;
 •  Spalanie w dwóch piecach rusztowych;