Prezentacja TIRU, specjalisty w dziedzinie odzysku odpadów komunalnych