Nasze lokalizacje

TIRU obsługuje 37 zakładów, głównie we Francji, ale także w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie.

Przetwarzanie energetyczne

Siedziby

Przetwarzanie biologiczne

Odzysk surowców

Saint-Barthelemy
Zone Public de Gustavia BP 704
97133 Saint-Barthélémy

Fred QUESTEL
Responsable
05 90 27 80 98
Email

Oczyszczalnia (Zakład odzysku energii i surowców)