Produkcja energii z odpadów

Od prawie 100 lat TIRU eksploatuje zakłady przetwarzania odpadów w celu produkcji energii w formie ciepła i elektryczności. Nasze, potwierdzone w zakresie odzysku energetycznego odpadów, kompetencje odpowiadają potrzebom klientów – samorządów, przedsiębiorstw państwowych lub prywatnych, odgrywając jednocześnie ważną rolę w zrównoważonym rozwoju.

TIRU przekształca odpady w energie elektryczną i ciepło

Waloryzacja energetyczna odpadów, po co to robimy?

Spalanie odpadów komunalnych pozwala na produkcję energii (elektrycznej i/lub parowej) przeznaczonej dla miejskich systemów ciepłowniczych i na użytek przemysłu i rolnictwa.

W roku 2016 ośrodki waloryzacji energetycznej sprzedały blisko 2,76 tWh energii elektrycznej z pary wodnej, z czego 50% pochodzi z energii odnawialnych.

tiru

TIRU proponuje indywidualne dla każdych potrzeb rozwiązania odzysku/waloryzacji energetycznej

Instalacje dostosowane rozmiarami do zakładanych celów

TIRU eksploatuje zakłady o różnych możliwościach we Francji i za granicą, zaprojektowane stosownie do specyficznych potrzeb każdego z klientów, m.in.:

 • w Saint-Barthélemy (Antyle) : od 17 000 do 20 000 ton odpadów rocznie
 • w Pontivy (56): 88 000 ton odpadów rocznie
 • w Saint-Ouen (93): 630 000 ton odpadów rocznie

Innowacyjne technologie

Doświadczenie TIRU i nasze ekspertyzy służą klientom, a firma rozwija innowacyjne technologie w celu optymizacji produkcji jednostek przetwarzania odpadów: piec rusztowy, piec oscylacyjny, piec fluidyzacyjny.

Ekipy na usługach klientów

 • Lokalne ekipy szybko reagujące w każdej sytuacji
 • Znajomość nowych regulacji prawnych
 • Techniczna i operacyjna ekspertyza instalacji
 • Wysoka jakość eksploatacji i optymalny wskaźnik dyspozycyjności

Odzysk energetyczny : wyzwanie zrównoważonego rozwoju

TIRU podejmuje wyzwanie rozwoju sektora energii odnawialnych razem z EDF.

5 zalet odzysku energetycznego :

 • Wspomaga produkcję zielonej energii
 • Generuje dużą oszczędność paliw kopalnych (ropy, gazu, itd.)
 • Zmniejsza objętość odpadów o 90%
 • Niszczy wirusy i mikroby odpadów w trakcie ich spalania
 • Bierze udział w redukcji emisji gazów cieplarnianych