Produkcja surowców z odpadów

TIRU optymalizuje sortowanie i pakowanie surowców nadających się do recyklingu (tworzywa, papier/karton, metale) dając drugie życie odpadom.

TIRU przekształca odpady w surowce

Odzysk surowców z odpadów, dlaczego to robimy?

Odzysk surowców z odpadów polega na sortowaniu i pakowaniu frakcji nadających się do recyklingu (tworzywa, włókna, metale).

W Perpignan wszystkie opakowania z tworzyw poddawane są recyklingowi w, eksploatowanej przez TIRU, sortowni odpadów SYDETOM66. Dysponuje ona najnowocześniejszymi technologiami, pozwalającymi nawet na recykling kapsułek do kawy.

tiru

Efektywne innowacje

Dzięki TIRU i własnej Dyrekcji Technicznej i Inżynieryjnej, każdy zakład korzysta z pomocy technicznej i z prowadzonych dyżurów technologicznych. Aktywny udział TIRU, jako nadzorcy projektów modernizacyjnych i ewolucji technologicznych, jakich oczekują klienci, to także niewątpliwy atut pozwalający przewidywać zmiany regulacji prawnych i optymalizować procesy sortowania i odzysku. Pośród tych prekursorskich przedsięwzięć są:

  • Odzysk odpadów przychodzących stosownie do zaleceń CITEO :
    Sortownia w Perpignan (66) została zmodyfikowana, by umożliwić przyjmowanie wszelkich rodzajów opakowań. W przewidywaniu nowych rozwiązań prawych, zrealizowano prace modernizacyjne w sortowni w Perpignan pozwalające na zwiększenie ilości opakowań (tworzywa,…), przetwarzanych każdego roku. Sortownia w Perpignan jest wzorem dla całego kraju.
  • Wprowadzenie nowych linii technologicznych, by uniknąć odpadów z sortowania oraz dostosowanie się do potrzeb klientów.

Zaangażowanie społeczne

Integracja i solidarność to kluczowy element zaangażowania TIRU, szczególnie w formie:

  • współpracy z zakładami ubezpieczeń emerytalnych i medycyny pracy poprzez refleksję nad ergonomią pracy
  • dostępu do segregacji odpadów dla pracowników niepełnosprawnych w Montrealu