Rozwiązania TIRU dotyczące odzysku odpadów

Produkcja odnawialnej energii z odpadów

TIRU wykorzystuje spalanie odpadów komunalnych do skojarzonej produkcji energii (elektrycznej i parowej), przeznaczonej dla miejskich sieci ciepłowniczych, wykorzystania w przemyśle i rolnictwie.

Produkcja biogazu i kompostu z odpadów

Dzięki metanizacji i kompostowaniu, TIRU wykorzystuje rozkład materii organicznej zawartej w odpadach do produkcji kompostu i biogazu.

Produkcja surowców z odpadów

TIRU optymalizuje segregację i pakowanie surowców nadających się do recyklingu (tworzywa, włókna, metale), zapewniając odpadom drugie życie.