Rusza budowa zakładu termicznego w Gdańsku

18 grudnia wmurowano kamień węgielny pod budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku, pod nazwą Port Czystej Energii, największej inwestycji w historii Gdańska i regionu, związanej z gospodarką odpadami. 

Gdansk pose 1ere pierre

Wykonawcą inwestycji jest włosko-francuskie konsorcjum złożone z firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Dalkia Wastenergy. Nowoczesny obiekt powstanie do końca 2023 roku.

Astaldi to europejski potentat w branży budowlanej, który w portfolio ma liczne obiekty dla gospodarki odpadami czy energetyki, ale też linie metra, drogi, mosty. Termomeccanica Ecologia jest firmą technologiczną wyspecjalizowaną w zakresie projektowania i budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów. Dalkia Wastenergy pełnić będzie funkcję operatora do 2048 r. Firma od prawie 100 lat specjalizuje się w energetycznym przekształcaniu odpadów komunalnych na energię elektryczną i parę wykorzystywaną w ciepłownictwie miejskim lub w przemyśle, w przekształcaniu biologicznym i w recyklingu materiałowym. Przedsiębiorstwo obsługuje 37 zakładów, głównie we Francji, ale także w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie.

Polecenie rozpoczęcia robót wydano w maju 2020 r. Od tego czasu zespoły konsorcjum z zaangażowaniem i z wyprzedzeniem
w stosunku do obowiązującego harmonogramu, realizują poszczególne zadania projektowe, pomimo napotkania nieprzewidzianych zdarzeń związanych z panującą pandemią (COVID). Inżynierowie konsorcjum przygotowali również projekt wdrożenia wymagań dyrektywy europejskiej w sprawie konkluzji dotyczących BAT – najlepszych dostępnych technik - oraz poprawienia efektywności środowiskowej zakładu.

„Port Czystej Energii to inwestycja o ogromnym znaczeniu dla całego regionu. Instalacja przetworzy 160 tys. ton odpadów z 35 pomorskich gmin, wyprodukowane w zakładzie ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do sieci elektroenergetycznej. Ta inwestycja rozwiąże ponadto kilka wyjątkowo ważnych problemów gospodarki odpadami, w tym ustabilizuje rynek. To dla nas wszystkich ważny krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego"
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska
„Zdecydowaliśmy się w drodze przetargu publicznego powierzyć budowę oraz obsługę naszego obiektu konsorcjum złożonemu z firm o dużym doświadczeniu w realizacji podobnych inwestycji na rynku międzynarodowym. Przedsiębiorstwa te od lat zajmują się projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji do termicznego przekształcania odpadów, w tym wszelkiego rodzaju RDF”
Sławomir Kiszkurno
Prezes zarządu spółki Port Czystej Energii
„To powód do dumy, że nasza grupa uczestniczy w tworzeniu przedsięwzięcia, które będzie liczyło się w całej Europie. Gdańsk staje się wzorem do naśladowania, a także punktem odniesienia dla rynku europejskiego w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.”
Pierre de Montlivault
Dyrektor Generalny Dalkia Wastenergy