Technologia DRANCO-OWS we współpracy z TIRU

Od 2000 roku TIRU wspomaga swoją wiedzą regiony stawiające na odzysk biologiczny, tak pod względem projektowania i budowy, jak eksploatacji. To prawdziwy atut, który wyróżnia tę wykorzystującą różne technologie filię firmy Dalkia.

TIRU jest wyłącznym partnerem OWS w zakresie technologii DRANCO (biotechnologicznego procesu fermentacji beztlenowej na sucho) we Francji. Współpraca ta dotyczy teraz także Polski.

Technologia DRANCO, pionierska w swojej dziedzinie

Technologia DRANCO

Technologia DRANCO (Dry Anaerobic Composting) jest opatentowana i jedyna w swoim rodzaju z uwagi na pionową konstrukcję. OWS, dysponujący ponad 30 referencjami na światowym rynku, uczynił z niej najskuteczniejszy sposób przetwarzania odpadów komunalnych i bioodpadów lokalnych samorządów.

DRANCO to sucha fermentacja, najskuteczniejsza na rynku ze względu na wysoki współczynnik załadunku uzyskany dzięki pionowej konstrukcji. 

Technologia ta może być także używana przy różnych typach strumieni odpadów, dostosowując się w ten sposób do potrzeb każdego samorządu lokalnego.

DRANCO w liczbach:

 • 30-letnie doświadczenie
 • 40% suchej masy w komorze fermentacyjnej
 • 0 odpadów płynnych (odcieków)
 • 1 komora fermentacyjna na cały proces fermentacji
 • Do 180 Nm3 biogazów na tonę zmetanizowanych odpadów
 • 100% dostępności komory fermentacyjnej, brak elementów ruchomych w komorze (a więc mniejsza awaryjność) 

Metanizacja, dynamicznie rozwijający się sektor rynku

dranco

Metanizacja to metoda rozpadu materii organicznej w wyniku działania mikro-organizmów przy braku tlenu. Stosuje się ją do większości odpadów organicznych zdatnych do kompostowania : spożywczych, gazet, papieru, odpadów kuchennych, odpadów zielonych; itd. 

Zalety Metanizacji*

 • Podwójny odzysk materii organicznej i energii
 • Redukcja odpadów organicznych do przetwarzania przez inne sektory
 • Redukcja gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie paliw kopalnych i nawozów sztucznych
 • Możliwość przetwarzania odpadów organicznych tłustych lub wilgotnych, niezdatnych do kompostowania w tej postaci
 • Brak przykrych zapachów z uwagi na hermetyczną komorę fermentacyjną i zamknięty budynek wyposażony w urządzenia do uzdatniania powietrza

*źródło ADEME (Rządowa Agencja Ochrony Środowiska we Francji)