TIRU, projektowanie, budowa i eksploatacja zakładów produkcyjnych

Firma TIRU posiada kompetencje w trzech obszarach: projektowanie-budowa-eksploatacja zakładów przetwarzania odpadów. 

Możliwość kompleksowego zarządzania projektem stanowi o sile i konkurencyjności przedsiębiorstwa a inwestorom umożliwia prowadzenie rozmów z jednym podmiotem.

Projektowanie

Projektowanie

TIRU dysponuje własnymi środkami w zakresie inżynierii i projektowania w postaci biura inżynieryjnego przy Dyrekcji Technicznej i Inżynieryjnej. Jego działalność opiera się na długotrwałym doświadczeniu nabytym w procesie udoskonalania metod i technologii eksploatowanych przez TIRU. Ta zintegrowana inżynieria gwarantuje najwyższą skuteczność i użyteczność.

Budowa

Budowa

TIRU dysponuje dedykowanymi zespołami, których zadaniem jest zarządzanie i nadzór nad pracami budowlanymi podczas budowy lub przebudowy zakładów. Usługa ta uzupełnia działalność biura inżynieryjnegoi zapewnia informację zwrotną, niezbędną dla ustawicznego doskonalenia usług. 

Eksploatacja

Eksploatacja

Dział Techniczny, zlokalizowany w siedzibie firmy, wspiera zespoły eksploatacyjne TIRU działające w zakładach produkcyjnych. Zespół ten, skupiony wokół grona specjalistów (160 lat skumulowanych doświadczeń ekipy firmy TIRU), pomaga optymalizować obsługę, stale ulepszać stosowane procesy, realizować ekspertyzy techniczne, itp. Zapewnia też wymianę wiedzy poprzez opracowywanie rekomendacji technicznych, kształcenie zespołów eksploatacyjnych i organizację funkcjonowania transwersalnej społeczności obsługi. Dział Techniczny zapewnia również stały dyżur technologiczny i uczestniczy w opracowywaniu nowych rozwiązań w dziedzinie przetwarzania odpadów.