TIRU przekształca odpady w biogaz i kompost

Odzysk biologiczny jest procesem przetwarzania odpadów polegającym na rozpadzie materii organicznej przez metanizację i kompostowanie w celu uzyskania kompostu biogazu, ale także RDF, Paliw Stałych z Odzysku, wykorzystywanych w cementowniach i spalarniach.

TIRU przekształca odpady w biogaz i kompost

Czemu służy biologiczny odzysk odpadów?

Odzysk biologiczny jest procesem przetwarzania odpadów polegającym na rozpadzie materii organicznej przez metanizację i kompostowanie w celu uzyskania kompostu i biogazu, ale także RDF, Paliw Stałych z Odzysku, wykorzystywanych w cementowniach i spalarniach.

80 000 ton odpadów komunalnych i odpadów zielonych jest przetwarzanych rocznie przez zakład sortowania-metanizacji biologicznej w Chagny.

tiru

TIRU proponuje indywidualne rozwiązania odzysku biologicznego, dostosowane do konkretnych potrzeb.

Zastosowanie metanizacji do produkcji biogazu i kompostu

Metanizacja jest procesem rozkładu materii organicznej pod wpływem działania mikro-organizmów w warunkach beztlenowych. Ma zastosowanie do większości odpadów organicznych, nadających się do kompostowania: odpadów spożywczych, gazet, papieru, odpadów kuchennych, odpadów zielonych, itd.

Metanizacja umożliwia produkcję:

  • biogazu, oferującego różne możliwości odzysku energetycznego (produkcja ciepła, wprowadzenie do sieci gazowej, paliwo do pojazdów)
  • kompostu o unormowanej jakości, którego można używać w uprawach, na terenach zielonych i w ogrodach.

Kompostowanie do produkcji organicznego nawozu dobrej jakości

Podobnie jak metanizacja, kompostowanie wymaga przygotowania bioodpadów i odpadów zielonych, w celu usunięcia z nich tworzyw i odpadów obojętnych, które mogłyby obniżyć jakość kompostu. We Francji kompost odpowiadający normie NFU 44-051 otrzymywany jest po kilku tygodniach intensywnego kompostowania i dojrzewania. Można go używać w rolnictwie.

Instalacje zaprojektowane według lokalnych potrzeb

TIRU eksploatuje zakłady o różnych konfiguracjach w Europie i w Ameryce Północnej, zaprojektowane i dopasowane do specyficznych potrzeb każdego klienta, m.in.:

  • Sortowanie-kompostowanie w Mont-de-Marsan (40) i Chézy (03) 
  • Metanizacja w zakładzie Octeva w Calais
  • Sortowanie-metanizacja w Bourg-en-Bresse (01) i w Chagny (71)

Ekipy na usługach klientów

  • Lokalne ekipy szybko reagujące w każdej sytuacji
  • Znajomość nowych regulacji prawnych
  • Techniczna i operacyjna ekspertyza instalacji
  • Wysoka jakość eksploatacji i optymalny wskaźnik dyspozycyjności

TIRU angażuje się w przyszłościowe rozwiązanie: paliwa stałe z odzysku

Metoda wydajna, ekologiczna i nieuciążliwa

RDF, przetworzony odpad o wysokiej wartości opałowej, daje energię z odzysku mogącą zastąpić paliwa kopalne. Pozwala to osiągnąć widoczne korzyści ekologiczne. TIRU jest pierwszą francuską firmą produkującą RDF z odpadów komunalnych. Są one następnie wykorzystywane w cementowniach i w spalarniach.

Zakład TVME (Sortowanie Odzysk Surowce i Energia) w Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) produkuje Paliwa Stałe z Odzysku od 2015r.