TIRU przetwarza bioodpady w północnej Francji

W Calais, TIRU eksploatuje zakład metanizacji, który przekształca odpady zielone i organiczną część odpadów komunalnych w gaz, energię elektryczną i kompost.

Eksploatacja

5a25f47-2684-400x-PH120102STJ.jpeg

TIRU, wspólnie z Urbaser, eksploatuje jednostkę metanizacji - kompostowania Octeva. Instalacja ta przetwarza bioodpady gospodarstw domowych zbierane « od drzwi do drzwi » oraz odpady rolno-spożywcze regionu. Także odpady zielone są włączone do procesu metanizacji.

Lokalna specyfika

Lokalna specyfika

Od 2000 roku, samorząd zbiera bioodpady «od drzwi do drzwi», co wymaga od gospodarstw domowych oddzielania odpadów organicznych od opakowań. Ta segregacja u źródła pozwala na zebranie wsadu dobrej jakości, ułatwiającego metanizację.

Metanizacja stała pionowa

Metanizacja stała pionowa

Jednostka biometanizacji Calais działa na zasadzie metanizacji stałej pionowej: mieszanka odpadów zielonych i odpadów organicznych rozgrzewa się do 55 stopni w komorze fermentacyjnej. 

Wytworzony gaz jest przekształcany w energię elektryczną. 

Pozostałości są odzyskiwane jako nawóz organiczny do zastosowania w rolnictwie. 

Kluczowe liczby

  • 28 000 ton odpadów przetwarzanych w ciągu roku
  • 8 000 ton kompostu produkowanych w ciągu roku
  • 5 000 MWh energii elektrycznej produkowanej w ciągu roku