Tiru w liczbach

  • Ilość pracowników: 1 200
  • Ilość zakładów: 37
  • Ilość przetworzonych odpadów: 3 210 000 ton
  • Ilość sprzedanej energii elektrycznej oraz pary: 2495 000 MWh (z czego 50% zielonej energii)
  • Ogrzewanie: dla 800 000 mieszkańców
  • Uniknięta emisja CO2: 0,7 milionów ton